Tributació de les clàusules sol

Tributació de les clàusules sol

L’aparició del “Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo” (*) regula la tributació dels contribuents que han rebut la devolució d’aquests interessos, que de forma indeguda, algunes entitats financeres havien aplicat a les nostres hipoteques.

Analitzem els diferents supòsits per entendre l’afectació tributaria que podem tenir :
a) Les devolucions dels interessos abonats de forma indeguda a aquelles persones que no van practicar deduccions per vivenda habitual. En aquests casos la devolució no constitueix renta subjecta al IRPF, i per tant no ho hauran de tributar.

b) En canvi si aquestes quantitats haguessin format part de la base de la deducció per vivenda habitual (immobles adquirits abans del dia 1 de gener de 2013) o haguessin gaudit d’una deducció autonòmica, el contribuent haurà d’afegir les quantitats indegudament deduïdes per aquest motiu (dels anys no prescrits), a les quotes liquides meritades en l’exercici que es produeixi l’acord amb l´entitat financera o la sentència del tribunal, si hem anat per la via judicial. Es a dir, si durant el 2017, per exemple, arribem a un acord amb el banc per el retorn dels imports generats per la clàusula sol, serà a la declaració de la renda de l’exercici 2017 (presentació maig-juny 2018), quan haurem de reduir la base de deducció.
No obstant, si l’acord amb l’entitat financera determina que la devolució dels interessos generats per la clàusula sol, no es retornen de forma efectiva, i s’apliquen com a reducció de deute del préstec hipotecari, no caldrà realitzar cap mena de regularització. Òbviament aquesta reducció del préstec no podrà constituir com a base de deducció per a l’exercici que es produeixi.

c) També ens podríem trobar en la situació que un contribuent hagi inclòs els interessos provinents de la clàusula sol com una despesa deduïble. En aquest cas la normativa tributaria estableix que haurem de realitzar declaracions complementaries dels exercicis no prescrits, on s’hagi aplicat la despesa. Les complementaries no portaran implícit cap recàrrec ni sanció, si es realitzen en els terminis determinats per la llei.

Si a banda dels interessos generats pròpiament per l’aplicació de la clàusula terra, l’entitat bancària ens abona interessos per el temps transcorregut entre la clàusula sol i la devolució de la mateixa, en aquest cas, aquests interessos, considerats com a indemnitzatoris, no s’hauran de tributar, ni haurem de fer cap regularització al respecte.

(*) .- http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-653


22/02/2017DEIXAR UN COMENTARI

Us de cookies

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y personalizar y analizar su navegación, así como para ofrecer publicidad. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de Cookies

Aceptar