Assessorament integral en les relacions entre l’empresa i el treballador, tenint en compte la normativa laboral com també la normativa de la resta d’àrees que hi poden afectar, des de la contractació inicial fins a l’extinció del contracte, estudiant cada situació en particular:

  • Planificació i assessorament al client donant a conèixer la normativa laboral i les seves constants actualitzacions.
  • Estudi inicial de quin és el cost que s’ha d’assumir en la contractació del capital humà, tenint en compte des d’un inici quin es el conveni aplicable en cada cas, quina és la millor modalitat contractual en cada moment segons el perfil del treballador o necessitats de l’empresa.
  • Altes, baixes i variacions en règims especials agraris, d’autònoms, empleats de la llar, etc…
  • Contractació i tramitacions davant de la Tresoreria de la Seguretat Social i el SEPE.
  • Altes i baixes de IT i tramitació d’accidents de treball. Càlcul de nòmines, de liquidacions a la Seguretat Social i confecció i presentació de declaracions mensuals i/o trimestrals de retencions de l’ IRPF, resum anual de retencions de l’ IRPF i certificats de retencions al personal.
  • Planificació i assessorament en l’execució d’expedients de regulació d’ocupació, estratègies de gestió de conflictes laborals, reestructuracions de personal, acomiadaments disciplinaris o objectius per causes econòmiques i/o organitzatives.
  • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
  • Planificació i negociació de convenis col·lectius, modificacions de condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional.
  • Assistència a inspeccions de Treball, preparació de recursos i reclamacions administratives en matèria laboral.
  • Defensa jurídica davant el CMAC, Jutjats del Social a l’empresa i al treballador, i qualsevol altre tipus d’assistència lletrada.

Hausaufgaben sind ein wichtiger Weg, um das zu verstärken, was die Schüler in der Schule lernen. Es kann ihnen auch helfen, das zu üben, was sie gelernt haben, und neue neuronale hausarbeit schreiben lassen Verbindungen herzustellen.Hausaufgaben können jedoch schwer zu managen sein. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, es einfacher zu machen.

Us de cookies

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y personalizar y analizar su navegación, así como para ofrecer publicidad. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de Cookies

Aceptar